> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc áp dụng trực

Nghị Quyết: Nghị quyết số 85/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc áp dụng trực tiếp mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Số hiệu: 85/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: