> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy

Nghị Quyết: Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 89/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: