> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 90/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định nội dung

Nghị Quyết: Nghị quyết số 90/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 90/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: