> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn b

Nghị Quyết: Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 91/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: 12/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: