> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 4 > Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phí hỗ trợ hoạt động

Nghị Quyết: Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 70/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/8/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: