> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 4 > Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc phân bổ kinh phí

Nghị Quyết: Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về việc phân bổ kinh phí đào tạo, công chức cấp xã theo Nghị quyết số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thị xã trên địa bà tỉnh Gia Lai năm 2017.

Số hiệu: 88/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 24/08/2019 Ngày hiệu lực: 24/8/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: