> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 4 > Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về Kế hoạch đầu tư công

Nghị Quyết: Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 24/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

Số hiệu: 89/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 24/08/2019 Ngày hiệu lực: 24/8/2019
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: