> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 1 > Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉn

Nghị Quyết: Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số hiệu: 01/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 29/06/2021 Ngày hiệu lực: 29/6/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: