> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 13 > Nghị quyết số 235/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường l

Nghị Quyết: Nghị quyết số 235/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường liên xã huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 235/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 07/07/2023 Ngày hiệu lực: 07/7/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: