> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 13 > Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi

Nghị Quyết: Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 55/2023/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 07/07/2023 Ngày hiệu lực: 7/7/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: