> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 13 > Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đối với cơ sở giá

Nghị Quyết: Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2023-2024.

Số hiệu: 56/2023/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 07/07/2023 Ngày hiệu lực: 7/7/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: