> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 13 > Thông báo 136/TB-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII

Nghị Quyết: Thông báo 136/TB-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Số hiệu: 136/TB-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ngày ban hành: 07/07/2023 Ngày hiệu lực: 07/7/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: