> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 2 > Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức hỗ trợ đối với trẻ e

Nghị Quyết: Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 02/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 10/08/2021 Ngày hiệu lực: 10/8/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: