> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 2 > Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát việc giải quyết cá

Nghị Quyết: Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Số hiệu: 40/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 10/08/2021 Ngày hiệu lực: 10/8/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: