> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 2 > Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bố trí ngân sách địa phương để

Nghị Quyết: Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng COVID-19 và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.

Số hiệu: 42/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 10/08/2021 Ngày hiệu lực: 10/8/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: