> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Gia L

Nghị Quyết: Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Số hiệu: 52/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 18/10/2021 Ngày hiệu lực: 18/10/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: