> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục dự án cần

Nghị Quyết: Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 54/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 18/10/2021 Ngày hiệu lực: 18/10/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: