> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 3 > Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư cô

Nghị Quyết: Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 56/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 18/10/2021 Ngày hiệu lực: 18/10/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: