> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 3 > Thông báo 23/TB-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh kh

Thông báo: Thông báo 23/TB-HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số hiệu: 23/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Trương Văn Đạt
Ngày ban hành: 18/10/2021 Ngày hiệu lực: 18/10/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: