> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 5 > Nghị quyết 107/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Phê duyệt tổng số lượng người làm vi

Nghị Quyết: Nghị quyết 107/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Gia Lai năm 2022

Số hiệu: 107/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 15/04/2022 Ngày hiệu lực: 15/4/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: