> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 5 > Nghị quyết 108/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về quyết định Nhiệm vụ Quy hoạch phân kh

Nghị Quyết: Nghị quyết 108/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về quyết định Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch văn hoá đồi thông kết hợp du lịch sinh thái, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai và phường Diên Hồng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 108/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 15/04/2022 Ngày hiệu lực: 15/4/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: