> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 5 > Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư c

Nghị Quyết: Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai (vốn trong cân đối theo tiêu chí)

Số hiệu: 110/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 15/04/2022 Ngày hiệu lực: 15/4/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: