> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 5 > Nghị quyết 111/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư cô

Nghị Quyết: Nghị quyết 111/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

Số hiệu: 111/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 15/04/2022 Ngày hiệu lực: 15/4/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: