> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 5 > Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm

Nghị Quyết: Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách địa phương sang năm 2022 tiếp tục thực hiện và giải ngân

Số hiệu: 112/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 15/04/2022 Ngày hiệu lực: 15/4/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: