> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 5 > Nghị quyết 113/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương chuyển mục đích

Nghị Quyết: Nghị quyết 113/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án nhà máy xử lý rác thải tại xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 113/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 15/04/2022 Ngày hiệu lực: 15/4/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: