> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 5 > Thông báo 46/TB-HĐND ngày 19/4/2022 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh kh

Thông báo: Thông báo 46/TB-HĐND ngày 19/4/2022 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số hiệu: 46/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Trương Văn Đạt
Ngày ban hành: 19/04/2022 Ngày hiệu lực: 19/4/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: