> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư

Nghị Quyết: Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

Số hiệu: 128/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 08/07/2022 Ngày hiệu lực: 08/7/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: