> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư d

Nghị Quyết: Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây hạ áp sau công tơ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 129/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 08/07/2022 Ngày hiệu lực: 08/7/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: