> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định nguyên tắc,

Nghị Quyết: Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 20/2022/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 08/07/2022 Ngày hiệu lực: 08/7/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: