> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, chế độ thu,

Nghị Quyết: Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất, phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 23/2022/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 08/07/2022 Ngày hiệu lực: 08/7/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: