> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 6 > Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, chế độ thu,

Nghị Quyết: Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 31/2022/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 08/07/2022 Ngày hiệu lực: 08/7/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: