> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 6 > Thông báo 64/TB-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, nhi

Thông báo: Thông báo 64/TB-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số hiệu: 64/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Trương Văn Đạt
Ngày ban hành: 08/07/2022 Ngày hiệu lực: 08/7/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: