> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 8 > Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục dự án cần

Nghị Quyết: Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện (đợt 2) trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 155/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 30/09/2022 Ngày hiệu lực: 30/9/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: