> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 8 > Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư

Nghị Quyết: Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh dự toán chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất năm 2022 để phân bổ vốn cho các dự án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, kêu gọi đầu tư do tỉnh quản lý để hoàn ứng Quỹ phát triển đất (đã quá hạn) và dự kiến ghi thu, ghi chi dự án khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng

Số hiệu: 159/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 30/09/2022 Ngày hiệu lực: 30/9/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: