> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 8 > Thông báo 76/TB-HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh

Thông báo: Thông báo 76/TB-HĐND ngày 05/10/2022 của HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số hiệu: 76/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Trương Văn Đạt
Ngày ban hành: 05/10/2022 Ngày hiệu lực: 05/ 10/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: