> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 9 > Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư c

Nghị Quyết: Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 172/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 09/12/2022 Ngày hiệu lực: 09/12/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: