> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 9 > Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc chấp thuận cơ cấu tổ chức và

Nghị Quyết: Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc chấp thuận cơ cấu tổ chức và tăng vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Gia Lai.

Số hiệu: 173/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 09/12/2022 Ngày hiệu lực: 09/12/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: