> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 9 > Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc đặt tên đường và công trình

Nghị Quyết: Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc đặt tên đường và công trình công cộng thuộc thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang.

Số hiệu: 175/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 09/12/2022 Ngày hiệu lực: 09/12/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: