> Nghị quyết kỳ họp > Khoá XII (2021-2026) > Kỳ họp thứ 9 > Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 12/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Chín, HĐND t

Thông báo: Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 12/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số hiệu: 90/TB-HĐND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thường trực HĐND tỉnh Người ký: Trương Văn Đạt
Ngày ban hành: 12/12/2022 Ngày hiệu lực: 12/12/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: