> Chuyên mục > Nghiên cứu - Trao đổi > 70 năm Cách mạng tháng Tám: Nghĩ về ước vọng của dân

70 năm Cách mạng tháng Tám: Nghĩ về ước vọng của dân

20/08/2015
Cách mạng Tháng Tám thành công, mà đỉnh cao là sự ra đời của nhà nước dân chủ do dân bầu ra, vì nhân dân phục vụ.

Những ngày này, cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám - Cuộc cách mạng làm đổi thay vận mệnh của dân tộc Việt Nam, từ một dân tộc nô lệ đứng lên giải phóng mình, làm chủ đất nước. Dẫu thời  gian có đổi thay, nhưng giá trị vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, những ước vọng thiêng liêng về độc lập, tự do, dân chủ và công bằng xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn trường tồn cùng dân tộc. 
 
Gần một nghìn năm sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, là cũng chừng ấy thời gian người Việt Nam đấu tranh bền bỉ giành quyền sống cho mình. Để rồi, những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...mãi mãi là bài học lịch sử vô giá đổi lấy hai chữ "độc lập", để dân tộc Việt Nam được quyền quyết định vận mệnh của mình mà không phụ thuộc vào kẻ khác.

Thực tế đã chứng minh, trên con đường phát triển, chúng ta có thể hợp tác, học hỏi bạn bè, nhưng không thể bị ai ra lệnh, càng không thể để ai ép buộc. Độc lập trước hết, là độc lập trong tư duy, độc lập trong việc hoạch định con đường đi tới tương lai của dân tộc mình. Vì vậy, giá trị của độc lập chỉ thực sự được bảo đảm khi chúng ta không bị phụ thuộc về tinh thần và tư tưởng.
 
Gần trăm năm mới thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phát xít, khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam khi đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám là để được tự do. Tự do chính là quyền lựa chọn của con người. Vì vậy mà qua mấy cuộc kháng chiến, hàng triệu người con đất Việt đã lựa chọn sự hy sinh về phần mình để đổi lấy tự do cho dân tộc.
Một sự lựa chọn phải đánh đổi bằng máu xương, bằng nước mắt đợi chờ của biết bao người vợ trẻ, của bao mẹ già mỏi mòn “chờ con bên cối gạo canh khuya”. Đó là sự lựa chọn mang tính định mệnh, nhưng là tự nguyện. Tất cả chỉ để chứng minh rằng: quyền lựa chọn của dân tộc, quyền tự do của người Việt Nam là thứ quyền không một thế lực nào có thể tước đoạt.  

Cách mạng Tháng Tám thành công, mà đỉnh cao là sự ra đời của nhà nước dân chủ do dân bầu ra, vì nhân dân phục vụ. Nhà nước ấy đã được xây đắp bằng tài năng, trí tuệ và nhiệt tình cống hiến của liên minh công - nông – trí thức. Tinh thần dân chủ ấy không ngừng được mở rộng, khi các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đã được hình thành trên có sở ý chí của đại đa số người dân.

Dân chủ là để cho dân được nói. Khi người dân được công khai bàn luận, được bày tỏ chính kiến của mình thì mọi chính sách lớn nhỏ của quốc gia, đều là sản phẩm của trí tuệ nhân dân. Tranh luận là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của một nền dân chủ, mà hiệu quả tùy thuộc vào mức độ lắng nghe ý kiến của công chúng. Thực tiễn xây dựng đất nước cho thấy, dân chủ là cách thức chuyển giao hoà bình và hiệu quả nhất để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Một trong những mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám là công bằng xã hội. Đó là sự bình đẳng của công dân, mà trước hết và quan trọng nhất là bình đẳng trước pháp luật. Thứ nữa là bình đẳng về cơ hội cống hiến và nghĩa vụ công dân. Cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi con người thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi công dân có một điều kiện khác nhau để thực hiện nó.

Không phải ai cũng thành giáo sư, tiến sĩ, nhưng không công dân Việt Nam nào bị cấm học hành; Không phải ai cũng trở thành tỉ phú, nhưng cơ hội làm giàu là của mọi người và được pháp luật bảo hộ. Các rào cản về cơ hội là con đẻ của bất công. Sự bình đẳng trước pháp luật và cơ hội cống hiến của công dân là lực lượng sáng tạo to lớn để xây dựng đất nước mạnh giàu, xã hội phồn vinh.

Biến ước vọng trở thành hiện thực là điều không hề đơn giản. Đoàn kết trên dưới một lòng luôn là bài học nhiều ý nghĩa của mọi dân tộc trên con đường đi lên phía trước./.
 
Vân Thiêng/VOV - Trung tâm Tin

70 năm Cách mạng tháng Tám: Nghĩ về ước vọng của dân

20/08/2015
Cách mạng Tháng Tám thành công, mà đỉnh cao là sự ra đời của nhà nước dân chủ do dân bầu ra, vì nhân dân phục vụ.

Những ngày này, cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám - Cuộc cách mạng làm đổi thay vận mệnh của dân tộc Việt Nam, từ một dân tộc nô lệ đứng lên giải phóng mình, làm chủ đất nước. Dẫu thời  gian có đổi thay, nhưng giá trị vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, những ước vọng thiêng liêng về độc lập, tự do, dân chủ và công bằng xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn trường tồn cùng dân tộc. 
 
Gần một nghìn năm sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, là cũng chừng ấy thời gian người Việt Nam đấu tranh bền bỉ giành quyền sống cho mình. Để rồi, những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...mãi mãi là bài học lịch sử vô giá đổi lấy hai chữ "độc lập", để dân tộc Việt Nam được quyền quyết định vận mệnh của mình mà không phụ thuộc vào kẻ khác.

Thực tế đã chứng minh, trên con đường phát triển, chúng ta có thể hợp tác, học hỏi bạn bè, nhưng không thể bị ai ra lệnh, càng không thể để ai ép buộc. Độc lập trước hết, là độc lập trong tư duy, độc lập trong việc hoạch định con đường đi tới tương lai của dân tộc mình. Vì vậy, giá trị của độc lập chỉ thực sự được bảo đảm khi chúng ta không bị phụ thuộc về tinh thần và tư tưởng.
 
Gần trăm năm mới thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phát xít, khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam khi đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám là để được tự do. Tự do chính là quyền lựa chọn của con người. Vì vậy mà qua mấy cuộc kháng chiến, hàng triệu người con đất Việt đã lựa chọn sự hy sinh về phần mình để đổi lấy tự do cho dân tộc.
Một sự lựa chọn phải đánh đổi bằng máu xương, bằng nước mắt đợi chờ của biết bao người vợ trẻ, của bao mẹ già mỏi mòn “chờ con bên cối gạo canh khuya”. Đó là sự lựa chọn mang tính định mệnh, nhưng là tự nguyện. Tất cả chỉ để chứng minh rằng: quyền lựa chọn của dân tộc, quyền tự do của người Việt Nam là thứ quyền không một thế lực nào có thể tước đoạt.  

Cách mạng Tháng Tám thành công, mà đỉnh cao là sự ra đời của nhà nước dân chủ do dân bầu ra, vì nhân dân phục vụ. Nhà nước ấy đã được xây đắp bằng tài năng, trí tuệ và nhiệt tình cống hiến của liên minh công - nông – trí thức. Tinh thần dân chủ ấy không ngừng được mở rộng, khi các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước đã được hình thành trên có sở ý chí của đại đa số người dân.

Dân chủ là để cho dân được nói. Khi người dân được công khai bàn luận, được bày tỏ chính kiến của mình thì mọi chính sách lớn nhỏ của quốc gia, đều là sản phẩm của trí tuệ nhân dân. Tranh luận là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của một nền dân chủ, mà hiệu quả tùy thuộc vào mức độ lắng nghe ý kiến của công chúng. Thực tiễn xây dựng đất nước cho thấy, dân chủ là cách thức chuyển giao hoà bình và hiệu quả nhất để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Một trong những mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám là công bằng xã hội. Đó là sự bình đẳng của công dân, mà trước hết và quan trọng nhất là bình đẳng trước pháp luật. Thứ nữa là bình đẳng về cơ hội cống hiến và nghĩa vụ công dân. Cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi con người thực hiện trách nhiệm công dân, mỗi công dân có một điều kiện khác nhau để thực hiện nó.

Không phải ai cũng thành giáo sư, tiến sĩ, nhưng không công dân Việt Nam nào bị cấm học hành; Không phải ai cũng trở thành tỉ phú, nhưng cơ hội làm giàu là của mọi người và được pháp luật bảo hộ. Các rào cản về cơ hội là con đẻ của bất công. Sự bình đẳng trước pháp luật và cơ hội cống hiến của công dân là lực lượng sáng tạo to lớn để xây dựng đất nước mạnh giàu, xã hội phồn vinh.

Biến ước vọng trở thành hiện thực là điều không hề đơn giản. Đoàn kết trên dưới một lòng luôn là bài học nhiều ý nghĩa của mọi dân tộc trên con đường đi lên phía trước./.
 
Vân Thiêng/VOV - Trung tâm Tin