> Chuyên mục > Nghiên cứu - Trao đổi > Tín hiệu khả quan trong việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công nhân, viên chức

Tín hiệu khả quan trong việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công nhân, viên chức

04/07/2013
Lời dẫn: Thời gian qua, việc một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh lạm dụng giờ nhà nước, bỏ bê công việc chuyên môn diễn ra khá phổ biến, làm cho hiệu quả công việc không cao. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, trên tinh thần hướng dẫn tại chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc và chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật hành chính… thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã hành ban văn bản chỉ đạo số 858/UBND – NC giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Sau một thời gian triển khai quyết liệt những kết quả đạt được là hết sức khả quan.
Văn bản chỉ đạo số 858/UBND – NC của Chủ tịch UBND tỉnh khi được ban hành ngay lập tức được các cơ quan chức năng triển khai một cách đồng bộ nhằm đẩy lùi căn bệnh ì ạch vốn cố hữu trong bản thân một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Và khi văn bản được áp dụng vào thực tế, nhiều người bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao việc làm này. Chị Tạ Thị Thảo - Cán bộ nông nghiệp xã Chư Á – TP.Plieku chia sẻTôi thấy việc chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định là hết sức phù hợp với điều kiện hiện nay nhằm đẩy lùi tình trạng bê trễ trong công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức…từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn. Riêng đối với bản thân tôi, dù có con nhỏ nhưng tôi đã sắp xếp công việc nhà phù hợp, sáng 7 giờ tôi có mặt tại cơ quan làm việc, 11 giờ mới về. Còn chiều thì 13h có mặt và 5 giờ chiều hết giờ hành chính tôi mới về….”. Còn ông Đỗ Trung Hùng - PCT UBND phường Phù Đổng – TP.Pleiku cho biết thêmVới phường chúng tôi, chúng tôi đã có sự hướng dẫn và chỉ đạo cán bộ, công nhân, viên chức nghiêm túc thực hiện và cho đến thời điểm này việc chấp hành giờ giấc làm việc triển khai đồng bộ. Nếu trường hợp chúng tôi phát hiện, lần đầu chúng tôi sẽ cảnh cáo, lần thứ 2 sẽ khiển trách và lần thứ 3 sẽ sử dụng biện pháp quyết liệt hơn là kỷ luật và không xét thi đua, khen thưởng cuối năm….”
Nhằm cụ thể hóa quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng, Sở Nội vụ cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất tại các sở, ngành, địa phương và các quán cà phê, giải khát, ăn sáng trong giờ làm việc. Và qua ghi nhận việc kiểm tra đột xuất tại Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phường Phù Đổng, phường Thắng Lợi, xã Chư Á, xã Ia Kênh – TP.Pleiku cũng như nhiều địa điểm khác trong tỉnh, nhìn chung cán bộ, công nhân, viên chức đã chấp hành tốt quy định của cấp trên. Riêng đối với những trường hợp vắng mặt, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu lãnh đạo đơn vị cung cấp kế hoạch công tác, giấy tờ nghỉ phép, nghỉ sinh, đi học và các tài liệu liên quan để chứng minh lý do vắng mặt của các trường hợp trên. Còn tại các quán cà phê, ăn sáng trong giờ hành chính, lượng khách là cán bộ, công chức, viên chức đã giảm hẳn so với trước đây…. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tại nhiều sở, ngành, địa phương khác trong cả tỉnh. Việc làm này sẽ được làm thường xuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ thiết lập đường dây điện thoại nóng - Số điện thoại cố định của Thanh tra Sở Nội vụ: (059) 3717412. - Số điện thoại di động của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ: 0905198789 để nhân dân cùng giám sát việc cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc….”. Ông Huỳnh Thế Mạnh - Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết thêm.
Chấp hành giờ giấc làm việc nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong tình hình mới, đồng thời đẩy lùi những thói quen xấu, dần hoàn thiện bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Và việc tỉnh Gia Lai kiên quyết trong việc thực hiện điều này là minh chứng cụ thể và sinh động trong việc lập lại kỷ cương, lề lối làm việc, xây dựng nét văn hóa trong mỗi công sở, địa phương trên địa bàn tỉnh./.
 
                                                                                          Đoàn Bình

Tín hiệu khả quan trong việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công nhân, viên chức

04/07/2013
Lời dẫn: Thời gian qua, việc một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh lạm dụng giờ nhà nước, bỏ bê công việc chuyên môn diễn ra khá phổ biến, làm cho hiệu quả công việc không cao. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, trên tinh thần hướng dẫn tại chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc và chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật hành chính… thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã hành ban văn bản chỉ đạo số 858/UBND – NC giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Sau một thời gian triển khai quyết liệt những kết quả đạt được là hết sức khả quan.
Văn bản chỉ đạo số 858/UBND – NC của Chủ tịch UBND tỉnh khi được ban hành ngay lập tức được các cơ quan chức năng triển khai một cách đồng bộ nhằm đẩy lùi căn bệnh ì ạch vốn cố hữu trong bản thân một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Và khi văn bản được áp dụng vào thực tế, nhiều người bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao việc làm này. Chị Tạ Thị Thảo - Cán bộ nông nghiệp xã Chư Á – TP.Plieku chia sẻTôi thấy việc chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định là hết sức phù hợp với điều kiện hiện nay nhằm đẩy lùi tình trạng bê trễ trong công việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức…từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn. Riêng đối với bản thân tôi, dù có con nhỏ nhưng tôi đã sắp xếp công việc nhà phù hợp, sáng 7 giờ tôi có mặt tại cơ quan làm việc, 11 giờ mới về. Còn chiều thì 13h có mặt và 5 giờ chiều hết giờ hành chính tôi mới về….”. Còn ông Đỗ Trung Hùng - PCT UBND phường Phù Đổng – TP.Pleiku cho biết thêmVới phường chúng tôi, chúng tôi đã có sự hướng dẫn và chỉ đạo cán bộ, công nhân, viên chức nghiêm túc thực hiện và cho đến thời điểm này việc chấp hành giờ giấc làm việc triển khai đồng bộ. Nếu trường hợp chúng tôi phát hiện, lần đầu chúng tôi sẽ cảnh cáo, lần thứ 2 sẽ khiển trách và lần thứ 3 sẽ sử dụng biện pháp quyết liệt hơn là kỷ luật và không xét thi đua, khen thưởng cuối năm….”
Nhằm cụ thể hóa quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng, Sở Nội vụ cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất tại các sở, ngành, địa phương và các quán cà phê, giải khát, ăn sáng trong giờ làm việc. Và qua ghi nhận việc kiểm tra đột xuất tại Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phường Phù Đổng, phường Thắng Lợi, xã Chư Á, xã Ia Kênh – TP.Pleiku cũng như nhiều địa điểm khác trong tỉnh, nhìn chung cán bộ, công nhân, viên chức đã chấp hành tốt quy định của cấp trên. Riêng đối với những trường hợp vắng mặt, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu lãnh đạo đơn vị cung cấp kế hoạch công tác, giấy tờ nghỉ phép, nghỉ sinh, đi học và các tài liệu liên quan để chứng minh lý do vắng mặt của các trường hợp trên. Còn tại các quán cà phê, ăn sáng trong giờ hành chính, lượng khách là cán bộ, công chức, viên chức đã giảm hẳn so với trước đây…. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tại nhiều sở, ngành, địa phương khác trong cả tỉnh. Việc làm này sẽ được làm thường xuyên theo đúng tinh thần chỉ đạo. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ thiết lập đường dây điện thoại nóng - Số điện thoại cố định của Thanh tra Sở Nội vụ: (059) 3717412. - Số điện thoại di động của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ: 0905198789 để nhân dân cùng giám sát việc cán bộ, công chức, viên chức vi phạm giờ giấc làm việc….”. Ông Huỳnh Thế Mạnh - Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết thêm.
Chấp hành giờ giấc làm việc nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc trong tình hình mới, đồng thời đẩy lùi những thói quen xấu, dần hoàn thiện bản thân mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Và việc tỉnh Gia Lai kiên quyết trong việc thực hiện điều này là minh chứng cụ thể và sinh động trong việc lập lại kỷ cương, lề lối làm việc, xây dựng nét văn hóa trong mỗi công sở, địa phương trên địa bàn tỉnh./.
 
                                                                                          Đoàn Bình