> Chuyên mục > Thông báo
Article
03/03/2023

Về việc tiếp nhận công chức về công tác...

Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

|<  <   1    >  >| Pages: 1 of 1
Default news teaser image

Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

03/03/2023

Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh