> Chuyên mục > Thông báo
Article
09/11/2021

về việc không tiếp công dân định kỳ tháng...

Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021.  

Article
07/10/2021

Về việc tiếp nhận công chức về công tác...

Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

|<  <   1    >  >| Pages: 1 of 1
Default news teaser image

về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021

09/11/2021

Thông báo số 29/TB-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc không tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021.  

Default news teaser image

Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

07/10/2021

Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.