> Chuyên mục > Thông báo > Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

03/03/2023
Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chi tiết tại đây.

Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

03/03/2023
Về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Chi tiết tại đây.