> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo: Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai- HĐND tỉnh khóa XI

Thông báo: Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai- HĐND tỉnh khóa XI

13 Tháng Mười Hai 2016

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai- HĐND tỉnh khóa XI. Tải về

Thông báo: Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai- HĐND tỉnh khóa XI

13 Tháng Mười Hai 2016

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai- HĐND tỉnh khóa XI. Tải về