> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo: Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khán

Thông báo: Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

19 Tháng Tám 2016

Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016), Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo Cờ Tổ quốc:
Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:
- Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/8/2016 đến hết ngày 19/8/2016;
Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 02/9/2016 đến hết ngày02/9/2016.

2. Về nghỉ lễ:
Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016): Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày (ngày 02/9/2016)

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong ngày nghỉ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.

4. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi chủ trương này.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết, triển khai thực hiện./.

Thông báo: Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

19 Tháng Tám 2016

Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2016) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016), Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo Cờ Tổ quốc:
Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:
- Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/8/2016 đến hết ngày 19/8/2016;
Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 02/9/2016 đến hết ngày02/9/2016.

2. Về nghỉ lễ:
Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2016): Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày (ngày 02/9/2016)

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong ngày nghỉ.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.

4. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi chủ trương này.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết, triển khai thực hiện./.