> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo: Về việc nghỉ Tết dương lịch và treo cờ Tổ quốc (1)

Thông báo: Về việc nghỉ Tết dương lịch và treo cờ Tổ quốc

31 Tháng Mười Hai 2015

Thực hiện Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/12/2015 của Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; UBND tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch năm 2016 trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo cờ tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2015 đến hết ngày 01/01/2016.

2. Về nghỉ Lễ Dương lịch:

Cánn bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, công chức, viên chức được nghỉ làm việc vào thứ 6, ngày 01/01/2016. Theo đó, Tết Dương lịch năm nay công chức. viên chức sẽ được nghỉ liền 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật (từ ngày 01/01/2016 - 03/01/2016).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ Tết Dương lịch cố định hai ngày cuối tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghĩ cho phù hợp, đúng pháp luật, đảm bảo phục vụ nhân dân khi có nhu cầu.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nghiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời, có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày Tết Dương lịch, ngày nghỉ.

4. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi Thông báo này.

Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp triển khai thực hiện ./.

Thông báo: Về việc nghỉ Tết dương lịch và treo cờ Tổ quốc

31 Tháng Mười Hai 2015

Thực hiện Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/12/2015 của Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; UBND tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch năm 2016 trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo cờ tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/12/2015 đến hết ngày 01/01/2016.

2. Về nghỉ Lễ Dương lịch:

Cánn bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, công chức, viên chức được nghỉ làm việc vào thứ 6, ngày 01/01/2016. Theo đó, Tết Dương lịch năm nay công chức. viên chức sẽ được nghỉ liền 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật (từ ngày 01/01/2016 - 03/01/2016).

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ Tết Dương lịch cố định hai ngày cuối tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghĩ cho phù hợp, đúng pháp luật, đảm bảo phục vụ nhân dân khi có nhu cầu.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nghiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời, có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày Tết Dương lịch, ngày nghỉ.

4. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi Thông báo này.

Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp triển khai thực hiện ./.