> Chuyên mục > Thông báo > Thông báo: Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 41 năm Ng

Thông báo: Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

12 Tháng Tư 2016

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 01/5/2016.

2. Về nghỉ lễ:

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 và Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ như sau:

- Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) được nghỉ 01 ngày nhưng trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy ngày 16/4/2016, nên được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 18/4/2016.

- Dịp nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 được nghỉ 02 ngày nhưng trùng và ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 30/4/2016 và ngày 01/5/2016, nên được nghỉ bù vào ngày thứ Hai và thứ Ba ngày 02/5/2016 và ngày 03/5/2016.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện;

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực các dịp nghỉ lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và triển khai nghiêm túc việc đi làm bù; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ;

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật;

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi chủ trương này.

Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp triển khai thực hiện./.​

Thông báo: Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

12 Tháng Tư 2016

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 01/5/2016.

2. Về nghỉ lễ:

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012 và Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH ngày 13/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ như sau:

- Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) được nghỉ 01 ngày nhưng trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy ngày 16/4/2016, nên được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 18/4/2016.

- Dịp nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 được nghỉ 02 ngày nhưng trùng và ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 30/4/2016 và ngày 01/5/2016, nên được nghỉ bù vào ngày thứ Hai và thứ Ba ngày 02/5/2016 và ngày 03/5/2016.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện;

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực các dịp nghỉ lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và triển khai nghiêm túc việc đi làm bù; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ;

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật;

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên tuyền rộng rãi chủ trương này.

Nhận được Thông báo này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp triển khai thực hiện./.​