NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: Ngày 17/6/2021 (thứ Năm).                                
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).   

 

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 562/TTr-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện Chư Păh
2 Tờ trình 563/TTr-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở HĐND - UBND huyện Kông Chro
3 Tờ trình 524/TTr-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai
4 Tờ trình 565/TTr-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống E-learning (học trực tuyến)
5 Tờ trình 530/TTr-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
6 Tờ trình 548/TTr-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thiết bị phim trường và thiết bị truyền hình
7 Tờ trình 549/TTr-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các xã Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
8 Tờ trình 552/TTr-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
9 Tờ trình 550/TTr-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
10 Tờ trình 531/TTr-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai
11 Tờ trình 533/TTr-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị huyện Chư Sê
12 Tờ trình 576/TTr-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP Pleiku
13 Tờ trình 591/TTr-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Pleiku
14 Tờ trình 606/TTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã An Khê (xây dựng mới).
15 Tờ trình 607/TTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu trụ sở làm việc các cơ quan cấp tỉnh.
16 Tờ trình 632/TTr-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống âm thanh lưu động cho Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San
17 Tờ trình 621/TTr-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
18 Tờ trình 605/TTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai
19 Tờ trình 604/TTr-UBND ngày 23/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể huyện Đak Đoa.
20 Tờ trình số 592/TTr-UBND ngày 21/5/ 2021 của UBND tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Hồ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh
21 Tờ trình 574/TTr-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
22 Tờ trình 572/TTr-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
23 Tờ trình 590/TTr-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
24 Tờ trình 575/TTr-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa
25 Tờ trình 578/TTr-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
26 Tờ trình 577/TTr-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT A Sanh huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
27 Tờ trình 595/TTr-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
28 Tờ trình 645/TTr-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
29 Tờ trình 646/TTr-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
30 Tờ trình 642/TTr-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông huyện Đak Đoa
31 Tờ trình 641/TTr-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
32 Tờ trình 649/TTr-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Đak Đoa
33 Tờ trình 650/TTr-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Mang Yang
34 Tờ trình 694/TTr-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Văn Linh thành phố Pleiku (đoạn Trường Chinh - Lê Thánh Tôn) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
35 Tờ trình 660/TTr-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ trường Chính trị đến trường Lâm Nghiệp) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
36 Tờ trình 670/TTr-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Lý Thường Kiệt (đoạn đường Lê Duẩn - đường Trần Văn Bình), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
37 Tờ trình 680/TTr-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
38 Tờ trình 573/TTr-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Kông Chro huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
39 Tờ trình 640/TTr-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Yang Nam đi xã Chơ Long, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
40 Tờ trình 664/TTr-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo 522/BC-HĐND ngày 16/6/2021 về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Hai mốt (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
2 Thông báo số 272/TB-HĐND ngày 07/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai mươi mốt (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2016-2021)
3 Thông báo số 274/TB-HĐND ngày 07/6/2021 của HĐND tỉnh về Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh đối với 03 nội dung do UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.
4 Một số nội dung gợi ý thảo luận
5 Thông báo kết luận 275/TB-HĐND ngày 15/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư công và kế hoạch, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Gia Lai (lần 2)