> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 7338/BQP-TM ngày 17/8/2015 của Bộ Quốc phòng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 7338/BQP-TM ngày 17/8/2015 của Bộ Quốc phòng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 11311/BTC-TCT ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 11311/BTC-TCT ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 11291/BTC-QLCS ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 11291/BTC-QLCS ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 11282/BTC-TCT ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 11282/BTC-TCT ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 11261/BTC-CST ngày 17/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 11261/BTC-CST ngày 17/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3672/BNV-TCBC ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 3672/BNV-TCBC ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10863/BTC-NSNN ngày 10/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 10863/BTC-NSNN ngày 10/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10986/BTC-NSNN ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 10986/BTC-NSNN ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 477/GLA-TH&KSNB ngày 29/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 477/GLA-TH&KSNB ngày 29/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 5705/NHNN-VP ngày 30/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 5705/NHNN-VP ngày 30/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10757/BTC-TCT ngày 06/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 10757/BTC-TCT ngày 06/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10279/BTC-QLG ngày 06/8/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 10279/BTC-QLG ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 6529/BQP-CT ngày 27/7/2015 của Bộ Quốc phòng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 6529/BQP-CT ngày 27/7/2015 của Bộ Quốc phòng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3228/BNV_TCBC ngày 20/7/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 3228/BNV_TCBC ngày 20/7/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3102/BNV_TCBC ngày 15/7/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 3102/BNV_TCBC ngày 15/7/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  >  >|