> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 3101/BNV-TCBC ngày 15/7/2015 của Bộ Nội vụ trả lời kiến cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: đề nghị Bộ có Thông tư hướng dẫn cụ thể việc triển khai nghị định của Chính phủ về tinh giản biên chế

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 1013/BKHCN-TĐC ngày 06/4/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “trả lời chất vấn của ĐBQH tỉnh Gia Lai về chữ đường của cây mía”

Nội dung trả lời: Công văn số: 1013/BKHCN-TĐC ngày 06/4/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “trả lời chất vấn của ĐBQH tỉnh Gia Lai về chữ đường của cây mía”

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3882/BTC-QLG ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 36 UBTVQH, QH khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số 3882/BTC-QLG ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 36 UBTVQH, QH khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3410/BGTVT-VT ngày 23/3/2015 của Bộ Giao thông vận tải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 3410/BGTVT-VT ngày 23/3/2015 của Bộ Giao thông vận tải trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 620/UBND-NC ngày 04 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Gia Lai trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nội dung trả lời: Công văn số 620/UBND-NC ngày 04 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Gia Lai trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 738/BTV-VP ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị

Nội dung trả lời: Công văn số 738/BTV-VP ngày 13 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 521/VPQH-GS ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội trả lời kiến nghị

Nội dung trả lời: Công văn số 521/VPQH-GS ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội trả lời kiến nghị

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1092/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị

Nội dung trả lời: Công văn số 1092/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 595/BTNMT-PC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung trả lời: Công văn số 595/BTNMT-PC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 802/NHNN-VP ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam

Nội dung trả lời: Công văn số 802/NHNN-VP ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 149/UBDT-CSDT ngày 10 tháng 02 năm 2015 của ủy ban Dân tộc

Nội dung trả lời: Công văn số 149/UBDT-CSDT ngày 10 tháng 02 năm 2015 của ủy ban Dân tộc 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 676/BGDĐT-VP ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị

Nội dung trả lời: Công văn số 676/BGDĐT-VP ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1115/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương trả lời kiến nghị

Nội dung trả lời: Công văn số 1115/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương trả lời kiến nghị

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1129/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương

Nội dung trả lời: Công văn số 1129/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 245/VPQH-GS ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội

Nội dung trả lời: Công văn số 245/VPQH-GS ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  >  >|